Sverige städar på Kolahalvön

Sverige kommer även under 2004 att arbeta med ryskt kärnavfall på Kolahalvön. Den Svenska kärnkrafts-inspektionens internationella kärnsäkerhetsavdelning, SIP, har fått indikationer på att man får pengar även i år för att slutföra två förstudier vid den ryska ubåtsbasen i Andrejevabukten på Kolahalvön.

Det ena projektet handlar om information till allmänheten kring kärnavfallsproblematiken vid ubåtsbasen, medan den andra studien handlar om hur man på sikt ska kunna ta vara på det fasta kärnbränslet som finns förvarat vid basen.


Enligt projektledaren Kurt Bergman vid SIP blir det till och med en liten utökning av uppdraget.