(s)plittring om folkomröstning

Det har bildats en socialdemokratisk opinionsgrupp, som kräver att det genomförs en folkomröstning om EU.s nya grundlag och bland dem som är med i gruppen är kommunstyrelseledamoten Mårten Ström från Luleå.
Han anser att en folkomröstning är viktig, eftersom han är negativ till grundlagen, som bland annat väntas föreslå en EU-president och att det bildas ett europas förenta stater.

Men hans partikollega från Luleå, EU-parlamentarikern Eva Hedqvist-Petersen vill inte ha en folkröstning, eftersom det idag inte finns något riktigt förslag till grundlag, men om det kommer ett sådant, väntas det innehålla hundratals delförslag och det blir svårt att ha med i en folkomröstning, anser hon.