Information om samerna i skolorna

Regeringen vill att grundskolornas högstadier deltar i en informationssatsning om samerna som urbefolkning.
Det framhåller sameminister Ann-Christin Nykvist i ett brev till landets samtliga rektorer och berörda högstadielärare. Det viktigaste inslaget är en informationsskrift om samer och samisk kultur, som skolorna redan nu kan beställa.
Det blir också en seminariedag i Stockholm med elevrepresentanter.