Ny miljonsatning på biltestanläggning

Idag invigde landshövding PO Eriksson utbyggnaden av Colmis testanläggning utanför Arjeplog. Utbyggnaden för 35 miljoner innebär att antalet anställda kommer att fördubblas och är nu 26 heltidsanställda.
- Det här bara början av en större expansion, säger Lars Gunnar Gyllenberg, en av delägarna i testanläggningen.
Idag har företaget biltillverkarna Fiat, Opel och Saab som kunder. De tre företagen kommer nu att koncentrera all sin vintertestverksamhet till Arjeplog. Bara Opel har idag vintertester på tre orter i Norden. Nu kommer all den verksamheten att flyttas till Arjeplog.

- Det här innebär att den utbyggnad som vi nu gjort är bara ett första steg i en större expansion. Något som kommer att innebära fler anställda i framtiden, säger Lars Gunnar Gyllenberg.

På Colmis AB har man inte gjort några kalkyler för hur många anställda man kommer att vara om några år när anläggningen används fullt ut av de nya storkunderna. Men man utesluter inte att ett hundratal ortsbor kommer att jobba i företaget.