Räddningsinsatser belönade

Luleå räddningstjänst belönade i dag fyra personer för rådiga insatser när de under förra året räddade livet på människor som befann sig i livshotande situationer.

Utmärkelsen är helt ny och syftet är att uppmärksamma privatpersoner som osjälviskt ingriper och visar mod och samhällsansvar, och tanken är att den ska delas ut en gång om året.


Räddade kompis
10-åriga William Grankvist är en av tre pojkar som belönades för att ha räddat en kompis från att kvävas i sin halsnyckelrem som fastnat i en klätterställning.

- Jag kände att jag var tvungen och så ville jag ju inte att en medmänniska skulle dö, säger han.

- Tanken med priset är att uppmärksamma lulebor som gör något utöver det som kan förväntas av en person. I det här fallet är det fyra personer som räddat livet på en medmänniska och det vill vi uppmärksamma, säger räddningschef Patrik Bylin.


Kriterier
Kriterierna för att få utmärkelsen Rådig insats är följande:
-vederbörande ska ha gjort mer än vad som kan förväntas och
-hon eller han ska ha räddat eller försökt rädda livet på en medmänniska eller förebyggt fara för andra människor eller
-hon eller han ska ha räddat eller försökt rädda stora materiella värden eller
-hon eller han ska ha undanröjt en olycka som skulle ha orsakat stora konsekvenser på miljön.

Under dagens ceremoni belönades tre pojkar, William Grankvist och bröderna Jesper och Joakim Strandljung, för att ha räddat en kompis från kvävning när de lekte i en lekpark i somras. Kompisen hade en nyckelrem runt halsen och när den fastnade i en klätterställning blev han hängande i en snara. Pojkarna lyfte upp pojken och lyckades lossa remmen.

- De hanterade den här situationen på ett oerhört vuxet och föredömligt sätt, säger Patrik Bylin.


Räddade pojke från att drunkna
Den fjärde personen som belönades är Jeanne Öse Björkman. Hon räddade en 17-årig pojke från att drunkna i somras.

- Det var inte lätt, men man får oanade krafter. Det vara bara instinkt och jag tänkte: ”Det här ska jag klara av, jag ska rädda honom!” säger hon.

- Priset är en jätteära och jag känner mig jättestolt över mig själv, säger hon.Helena Boström, SR Norrbotten