Landstinget satsar på sjuksköterskor

I ett försök att få ner de ökande kostnaderna för inhyrd vårdpersonal startar nu de fyra nordligaste landstingen en rad vidareutbildningar för sjuksköterskor. Ett trettiotal sköterskor från Norrbotten får därmed möjlighet och bidrag till vidareutbildning.

Bo Nilsson, personalchef vid Norrbottens läns landsting säger att landstinget har ett stort behov av vidareutbildade sjuksköterskor.


- Det är en av anledningarna till att vi är tvungna att hyra in sjuksköterskorna för höga kostnader, säger Bo Nilsson.


Behöver specialkompetensen
Landstinget startar utbildningarna i ett försök att trygga den egna personalrekryteringen inom vissa specialistområden och därmed minska kostnaderna för inhyrd personal.


Men en annan viktig anledning är också för att lindra effekterna av omorganisationen, som annars skulle innebära en ännu större övertalighet bland sjuksköterskor.


Första utbildningen startar nu
Det är utbildningarna inom intensivvård, barnsjukvård och distriktsvård som nu är aktuella. Redan i februari startar en utbildning i Umeå och sedan till hösten kommer andra utbildningar att starta i Norrbotten.


- Det är bland annat samarbetet med andra landsting som gjort satsningen möjlig. När varje landstingert går ut för sig med sådana här kurser har det visat sig att underlaget varit för litet och vi har varit tvungna att lägga ner utbildningen. Men nu när vi startar utbildningarna tillsammans med Västerbotten, Jämtland och Västernorrland så får vi ett helt annat underlag, säger Bo Nilsson.


- Dessutom har vi kraftigt höjt förmånerna i form av ett bidrag till tio tusen kronor i månaden och detta sammantaget har gjort att intresset ökat kraftigt för att vidareutbilda sig, fortsätter personalchefen.

Astrid Nilsson, Sveriges Radio Norrbotten
E-post