Luleå och Murmansk i socialt samarbete

Förändrade attityder och hjälp till självhjälp. Det är två viktiga resultat av ett tvåårigt social- och hälsovårdsprojekt på Kolahalvön finansierat av SIDA som Luleås socialförvaltning varit ansvarig för.

Tre delprojekt har ingått i samarbetet mellan Luleås socialförvaltning och Murmansk länsadministration, där även Norrbottens landsting är samarbetspart. Det finns nu också planer på en fortsättning, enligt socialförvaltningens projektledare Lisbeth Wiklund.


- Det som känns angeläget det är att fortsätta arbeta med kvinnor och missbruk, för att det var ett nystartat projekt och till en början hade vi lite svårt att focusera just på det kvinnliga perspektivet på att vara missbrukare och beroende, säger Lisbeth Wiklund som berättar att SIDA givit ett positivt förhandsbesked om en fortsättning av projektet.


Det andra projektet handlar dels om att ge ryssarna kunskap för att kunna bygga upp center för familjeplanering och ungdomsmottagning. Två sådana finns idag som bland annat ger ungdomar råd och stöd i sex och samlevnadsfrågor och ryssarna har varit intresserade av just den svenska modellen.


Det tredje projektet handlar om ett arbete med inriktning på människor med talsvårigheter, där det handlat om att utbilda pedagoger i ett sätt att kommunicera med hjälp av symboler, kallat Bliss.


Sammantaget har de här tre projekten givit ryssarna nyttig hjälp tror Lisbeth Wiklund.


- Ryska deltagare har berättar för mig att de lärt sig att se på människan på ett annat sätt, att se till helheten och att man också har insett att olika yrkesgrupper är viktiga för att hjäpa människor, för att samverka, det är det övergripande resultatet som jag tycker är positivt, säger hon.