Västförbud strider mot lagen

Mycket tyder på att Luleå kommun får bakläxa för införandet av förbud för mc-västar i kommunens lokaler.
Förvaltningsrätten har idag rivit upp det Eskilstuna kommuns västförbud.
Även Luleås kommunala västpolicy är anmäld till förvaltningsrätten och ska prövas.

Det är inte tillåtet att ha ett mc-västförbud på krogen som Eskilstuna kommun har.

Det har förvaltningsrätten, före detta länsrätten, i Södermanland idag kommit fram till eftersom det strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.

I juni förra året beslutade kommunfullmäktige i Eskilstuna att införa ett tillägg i kommunens alkoholpolitiska riktlinjer som uppmanade krögare i staden att inte släppa in personer med "kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som kan uppfattas som kriminell".

Beslutet överklagades av en privatperson och enligt förvaltningsrätten strider alltså kommunens beslut mot yttrandefrihetsgrundlagen.

I det här fallet att genom klädsel visa gäng- eller grupptillhörighet.

Göteborg, Norrköping och Luleå kommun har alla haft planer på att införa liknande förbud.

I Luleå finns idag till exempelvis en klädkod i kommunala lokaler som idrottsarenor och konserthallar.