Sveaskog avverkar i Valvträsk

Skogsbolaget Sveaskog har bestämt att avverka skog på berget Sörfligget trots protester från byborna i Valvträsk. Skogsbolaget menar dock att man kan avverka då man visat hänsyn till såväl bybor som naturintressen.

Byborna har protesterat och menar att området har stora reakreationsvärden för befolkningen.


Herman Sundkvist vid Sveaskog anser dock att Skogsbolaget tagit hänsyn till både naturskyddsföreningen och bybor i och med att Sveaskog inrättat ett reservat i området.