Utbildningssatsning i Barents

Utbildning är en viktig ingrediens i ett avtal som Företagarna i Norrbotten ingått med en liknande organisation i Murmansk på Kolahalvön. Avtalet ska nu omsättas i verkligheten och då finns också de norska och finska företagsorganisationerna med.

Det handlar om ett ömsesidigt utbyte där ryska företagare utbildar svenska och vice versa och nu ska avtalet omsättas i verkligheten enligt Pether Nordblad på organisationen företagarna i Norrbotten.


I samband med vårens företagsmässa i Murmansk, Kolapartenariat, ska utbildningssatsningen dras igång och enligt Nordblad är det ryssarna själva som för två år sen tog initiativ till det här samarbetet.


Det handlar om ett samarbetsavtal mellan företagarorganisationer som också undertecknats av murmansk guvernör Juri Jevdåkimo.


Organisationen på ryska sidan har det formella namnet Union of buisnessmen and industrialists, men kallas också populärt för Industriunionen och är både en arbetsgivar- och näringslivsorganisation. Nu har också finska och norska företagsorganisationer visat intresse för samarbetet och enligt Peter Nordblad kommer det formella praktiska arbetet att delas upp mellan de fyra länderna.