Modersmål på distans

Modersmålundervisning på distans – det testas just nu i ett antal kommuner i länet. Tanken är att en enda lärare – genom modern teknik – ska kunna ta hand om elever som är utspridda runt om i länet. På så sätt kan länets kommuner samarbeta för att uppfylla skollagens krav på modersmålsundervisningen.

Två och ett halvt år har förarbetet pågått, men nu har projektet smygstartat. Arjeplog är den kommun som har kommit längst, medan finskaläraren Kristina Pirttijärvi i Luleå precis har kommit igång. Marina Eklund driver projektet för Kommunförbundets räkning.