Skolan nästa område i fyrkantensamarbetet

Skolan är det område som står på tur i samarbetet mellan kommunerna i fyrkanten - Älvsbyn, Boden, Luleå och Piteå - och fler samarbetsområden är tänkbara anser Älvsbyns kommunalråd Bo Johansson (s).

Bo Johansson ser inte några större hinder i att samarbetet inom skolans område snart ska kunna förverkligas fullt ut. Det som är mest aktuellt just nu är gymnasieskolan och vuxenutbildningen.


Tidigare har avtal om samarbete tecknats mellan fyrkantenkommunerna om räddningstjänsten, som innebär att man ska kunna samarbeta över kommungränsen.


- När det gäller vuxenutbildningarna så har vi fått en delrapport och dom har fått klartecken att gå vidare i sitt tänk när det gäller det här att organisera vuxenutbildningen gemensamt i fyrkanten, tillsammans med folkhögskolorna, säger Bo Johansson.


Han ser också andra möjliga samarbetsområden som snart kan stå på tur inom fyrkanten.


- Ja, jag utgår ifrån att det här kommer att fortsätta. Jag tror att vi har samma förutsättningar som man till exempel har i östra norrbotten när det gäller att samordna en del administrativa rutiner, säger han.


IT, inköp och olika specialkompetenser är andra möjliga samarbetsområden som Bo Johansson nämner.