Delade meningar om ny samepolitik

Efter att alliansregeringens samepolitiska förslag förkastats av flera parter, bland annat sametinget, beslutade regeringen att inte gå vidare med förslaget. Nu ska Sametinget själva utforma ett samepolitiskt underlag för regeringen.

Sametingets kommitté för en ny samepolitik har haft sitt första möte Lars Wilhelm Svonni, ordförande i kommittén är optimistisk:

- Jag ser inga som helst problem med att nå fram till en slutprodukt ungefär om ett år.

- Kan du garantera att det kommer vara klart om ett år?

- Jag har nästan så jag har lust att säga ja, säger Svonni.

Han anser inte att det kommer att bli svårt fast än att det finns många politiska åsikter i gruppen. Svonni säger att i grund och botten är Sametinget ganska eniga. Men Ingrid Inga, Samelandspartiet berättar om ett möte som drog ut på tiden. Det var på grund av oklarheter om vem som ska skriva direktiven:

- Det enda vi har diskuterat är vem som ska skriva direktiven för kommittén och vad det ska heta. Så vi har vi inte kommit överens om egentligen nånting, säger Ingrid Inga.

- Men går det att komma till ett enat förslag när det gäller en ny samepolitik?

- Om man tittar på förutsättningarna för att kunna utforma nån ny samepolitik, måste man ange i direktiven vad som som ska ingå i kommitténs arbete. Innehållet kommer ju senare, vad ska direktiven innehålla? säger Ingrid Inga. Hon tycker att det är styrelsen som ska skriva direktiv till kommittén eftersom kommittén inte kan skriva direktiv till sig själv. Styrelsen har inte skrivit något förslag på direktiv.

- Vi vill bolla tillbaka detta till styrelsen och styrelsen ska komma med direktiv till kommittén, säger Ingrid Inga, Samelandspartiet.

Frida Fernkvist, Sameradion
frida.fernkvist@sr.se