Vårdpersonal protesterar

Den nya matproduktionen i Gällivare, cook and chill, innebär att tjänster inom vården flyttas till köket. Det här något som lett till protester från fack och personal.

Vid Lövberga äldreboende i Malmberget flyttas en och en halv tjänst från vården till köket.


Kommunal sektion 19 i Gällivare kommer att säga nej till förändringen i kommande förhandlingar.


Arbetssituationen blir stressigare för den personal som blir kvar.


Personalen kommer att få mindre tid till att prata med de gamla människorna, enligt den konsekvensbeskrivning som gjorts på Lövberga i Malmberget.


Kommunal anser också att arbetsgivaren, Gällivare kommun, bryter mot arbetsmiljölagen.


Köken på de olika enheterna är inte helt klara och kommunal påpekar att arbetsplatserna måste slutbesiktas innan arbetet påbörjas och att det inte har gjorts.