På Gränsen-projektet fortsätter

Haparanda kommun fortsätter satningarna på att bygga ihop centralorten med Torneå, trots att Haparandaborna sa nej till det så kallade På Gränsen-projektet. Nu planerar Haparanda att förlänga Storgatan in i centrala Torneå och sedan väntas stora byggnationer mellan de två orterna.

Haparanda kommun fortsätter satningarna på att bygga ihop centralorten med Torneå, trots att Haparandaborna sa nej till det så kallade På Gränsenprojektet. Nu planerar Haparanda att förlänga Storgatan in i centrala Torneå och sedan väntas stora byggnationer mellan de två orterna.


Haparandaborna sade nej
Vid folkomröstningen 2002 sade en knapp majoritet nej till På Gränsenprojektet, som innebar kommunala satsningar tillsammans med Torneå på ett nytt centrum med affärer, kontor och kulturlokaler. Kritikerna menade att det redan fanns tomma lokaler i kommunen och därför var det fel att satsa kommunala pengar på det här.


Senare har kommunfullmäktige beslutat att nöja sig med kommunala investeringar i vägar, vatten och avlopp i gränsområdet och inte i nya husbyggen.


Projektet har krympt
Projektet har därmed blivit mindre för kommunens del och kommunalrådet Sven-Erik Bucht (s) tycker därmed att man följer resultatet från folkomröstningen. Han räknar även med kommunala inkomster av projektet, då tomtmark säljs till utomstående.


Men de Haparandabor, som hoppades att hela På Gränsenprojektet skulle slopas, kan glömma det. Det blir en sammanbyggnad av centralorterna i Haparanda och Torneå, säger Sven-Erik Bucht.