Landstinget

Fusk med bisysslor

Anställda hos landstinget i Norrbotten utför bisysslor hos företag, som säljer varor och tjänster till landstinget och det utan att det är anmält eller godkänt av landstinget. Det är framgår av en rapport från landstingsrevisorerna.

- Jag tycker att det är bekymmersamt, framförallt för att de inte anmäler det så att arbetsgivaren vet att man har denna bisyssla. För det kan ju vara en bisyssla i ett företag, som säljer grejer eller tjänster till landstinget och inte anmäler det. Det är anmärkningsvärt. Det kan bli ett jävförhållande, som inte är tillfredsställande, säger Lars Hedberg, ordförande för landstingsrevisorerna.

Granskningen av bisysslorna har utförts av Komrev inom PricewaterhouseCoopers på uppdrag av landstingsrevisorerna och de har funnit att det finns ett stort antal bisysslor, som inte rapporteras till landstinget. Undersökningen visar också att landstinget köper varor och tjänster från 111 företag, där viss personal från landstinget har engagemang och majoriteten av bisysslorna är inte anmälda. En del bisysslor är inte heller godkända enligt landstingets riktlinjer.

- En del bisysslor kan handla om att de sitter som ordförande eller ledamot i en bostadsrättsförening och det är ju oförargligt. Det måste de få göra. Men det finnas också folk, som har bisysslor, som kan ha direkt koppling med deras yrkesverksamhet i landstinget och det är inte bra. De måste alltså ha tillstånd till en bisyssla. Jag tycker inte heller att det är lämpligt att de har en bisyssla i ett företag, som säljer tjänster till landstinget, säger Lars Hedberg.

Landstingsrådet Kent Ögren (S) säger att det är ett ständigt återkommande problem med bisysslor. Det är besvärande och dessutom allvarligt om det finns misstanke om jäv bland anställda, som samtidigt har uppdrag i andra företag. Frågan ska nu behandlas av landstingsstyrelsen.

Niklas Jälén, Sveriges Radio Norrbotten
Niklas.jalen@sr.se