Strejkhot uppskjutet

Växlingspersonalen vid bangården i Boden är fortfarande i arbete. Den planerade strejken blir inte av, åtminstone inte den närmasta veckan.

Anledningen är att Green Cargos ledning, enligt SEKO Trafiks lokala ombud Leif Blomkvist, har lovat att nästa torsdag att bland flera delförslag presentera ett förslag där Boden blir kvar som centralort för växlingen.


Seko Trafik i Boden har tidigare meddelat att de 19 växlarna skulle gå ut i strejk kl 11 under torsdagen. Anledningen till strejkvarslet var att Seko Trafik tror att Green Cargos ledning vill flytta stor del av växlingen till annan ort.