Ny säsong för Kulturuniversitetet

Nästa vecka startar Kulturuniversitetets vårsäsong med föreläsningar och evenemang för allmänheten. Höstsäsongen slog publikrekord med sammanlagt drygt 3 500 besökare och nu ska vårens evenemang bli mer lättillgängliga genom att delvis förläggas till Luleå centrum, bland annat på Kulturcentrum Ebeneser. Det säger verksamhetsansvarig Soy Lundqvist.
- Vi har det centrala uppdraget från statsmakten, som universitet, att utbilda, forska och, det som kallas den tredje uppgiften, att informera om den verksamhet som bedrivs lokalt, nationellt och internationellt, för allmänheten, säger Soy Lundqvist.
Kulturuniversitetet är samlingsnamnet för den del av Luleå tekniska universitet som står för information om verksamheten till allmänheten. Vårens arrangemang är som vanligt en blandning av bland annat vetenskapliga föreläsningar och musikkonserter.
Skillnaden från tidigare säsonger är att många av dem nu kommer att hållas inne i Luleå centrum, bland annat på kulturcentrum Ebeneser.

- Det är ett sätt för oss att nå ut till människor där de finns. Det är ju inte alltid så att folk ska behöva komma till oss. Dessutom är det ett sätt att underlätta för folk genom att de lätt hittar till Ebeneser, till exempel, och är vana att ta bussen dit, säger hon.

Soy Lundqvist uppskattar att cirka 75-80 procent av gästerna på Kulturuniversitetet är så kallad allmänheten. Resten är personal och elever på studenter.
Helena Boström