Det tog tre år att energideklarera

Nu har Luleå kommun för första gången lämnat in energideklarationer till Boverket. Det innebär att man har gått igenom 400 000 kvadratmeter av kommunägda fastigheter i syfte att hitta energiläckor som kan täppas till.

Ulf Wikström är energi-ingengör på tekniska förvaltningen och har ingått i projektgruppen:

- Vi har inventerat all fastigheter och utfallet från det använde vi sen som grund för att utföra energideklarationer. Samtidigt får vi ett jättebra underlag att jobba vidare med - vi kan se var vi gör bästa besparingen för minsta insatsen.

Lagen om energideklaration började gälla år 2006. Tanken är att den ska leda till energisnålare fastigheter samtidigt som energiåtgången ska bli till en synlig faktor på marknaden.

Husköpare och hyresgäster ska bättre kunna väga in energiåtgången i sitt beslut. Ungefär som när man köper energimärkta vitvaror.

Luleå kommuns energideklareration har tagit tre år att genomföra.

- Det var ett mastodontarbete. Vi inventerade drygt 300 byggnader och resultatet blev det förväntade, säger Ulf Wikström.

Nyligen utvärderade Boverket systemet med energideklarationer. Bland annat framgick det att deklarationen inte har fått så stort genomslag hos husköpare och hyresgäster ännu.

Samed Salman, SR Norrbotten
samed.salman@sr.se