Piteå

Kraftstation kan bli minnesmärke

Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att byggnadsminnesförklara Sikfors gamla kraftstation i Piteå kommun.

Anläggningens är det första större kraftverket i Norrbotten och har därför ett högt samhällshistoriskt värde.
Anläggningen har även ett teknikhistoriskt värde, anser länsstyrelsen.
Beslutet har nu skickats till Riksantikvarieämbetet.

Sveriges Radio Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se