Rekordår för vindkraftverk i Sourva

Förra året blev det bästa hittills för det första vindkraftverket i Norrbottensfjällen, Vindmannen i Suorva, i Jokkmokk. Skälet är de höga elpriserna och införandet av gröna certifikat som gjort att inkomsterna ökat kraftigt.

Ända sedan starten för fem år sedan har vindkraftverket toppat produktionsligan i sin storleksklass i Sverige. Men i fjol tappade Vindmannen ledningen på grund av ett transformatorhaveri som resulterade i en månads driftavbrott. Trots det blev 2003 ändå rent ekonomiskt ett rekordår, enligt Mikael Segerström, ordförande i kooperativet bakom vindkraftverket.


- Det lönar sig att äga vindkraft, säger Mikael Segerström.Vindkraftverket i Suorva ägs idag till 30 procent av en kooperativ förening, resten av Vattenfall. Föreningen har rätt att öka ägarandelen till 49 procent och intresset för det är stort, enligt Mikael Segerström. Det finns dock ett problem och det är att vindkraftverket bara har ett tioårigt tillstånd och halva tiden har nu gått.


- Men vi kommer att begära att få förlänga tillståndet, säger Mikael Segerström.