Kamp för att stoppa flygförbud i fjällen

I en rapport föreslår Naturvårdsverket och Luftfartsverket till milljödepartementet att flyget i fjällen ska regleras, med fler flygförbudsområden. Nu går flygföretagen ihop för att stoppa förslaget.

- Förslaget är förödande inte bara för flygföretagen utan för hela turistnäringen, säger Monica Hedström, vd för Norrlandsflyg i Gällivare. Hon anser också att förslaget om fastslagna flygrutter försämrar flygsäkerheten eftersom det är omöjligt att ha en flygledning i fjällen.


Per Töörn från Svenska flygföretagens riksförbund säger att i Luftfartsverkets rapport ses inte flygtrafiken i fjällen som ett problem. Piloterna är oroliga för att mista den lokalkännedom som behövs i fjällvärlden.


- När vi idag har möjlighet att flyga i andra ärenden än ambulansflyg skaffar vi oss lokalkännedom som gör att vi lättare och säkrare hittar en nödställd i fjällen, säger Bert-Ale Wåhlin, pilot vid Norrlandsflyg.