Motdemonstration vid Sörfligget

Skogsarbetare och småföretagare från Norrbotten samlades på tisdagsmorgonen nedanför berget Sörfligget i Bodens kommun för en motdemonstration. Syftet är att markera sitt stöd för den skogsavverkning som Sveaskog genomför. ”Rädda jobben - bruka skogen” var parollen.

- Vi tycker att det har gått för långt när proffsaktivister reser upp till Norrbotten och hindrar vår basnäring och därmed våra jobb, säger Kurt Larsson från Skogs- och Träfacket.


Det var i slutet av förra veckan som invånare i den lilla byn Valvträsk inledde sin protest mot att skogsbolaget Sveaskog bestämt att avverka ett cirka 30 hektar stort skogsområde vid Sörfligget. Området används idag mest till rekreation av byborna.