Resistenta fall av HIV i Norrbotten

Fall av resistenta HIV virus har påträffats i Norrbotten. Enligt Suzanne Wendahl, överläkare vid infektionsmottagningen på Sunderby sjukhus är det en utveckling som skapar en viss oro.

Resistenta hiv-virus är varianter av sjukdomen hiv som är särskilt svårbehandlade då de utvecklat motståndskraft mot aidsmediciner.


Fall har påträffats i övriga delar av landet och nu även i Norrbotten, men de är fortfarande få i relation till det totala antalet hivpatienter i länet. Ändå är det en utveckling som skapar viss oro.


- De som nu har haft medicin ända sedan 1987 när den första medicinen kom, där finns det fall där man sett resistensutveckling. Nu har vi tack och lov i det läget att vi har 17 olika mediciner att välja mellan och då har vi kunnat slå tillbaka viruset igen. Men det här är ett problem, säger , säger Suzanne Wendahl, överläkare på Sunderby sjukhus infektionsmottagning.


Motståndskraft mot mediciner


Det finns inga siffror på hur många hivsmittade i Sverige som bär på resistenta virus, men enligt en undersökning vid Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm rör det sig om cirka sex procent av alla nysmittade patienter.


Sjukdomen innebär att viruset har större motståndskraft mot mediciner och därmed är svårare att behandla än vanlig HIV.


Enligt Suzanne Wendahl som arbetat med hivpatienter i Norrbotten sedan 80-talet kan resistenta virus uppkomma om en person ätit så kallade bromsmediciner under mycket lång tid. Risken att drabbas är mindre om patienten följt sin läkemedelsordination noggrant och det kan vara en av orsakerna till att Norrbotten än så länge endast sett något enstaka fall.


- Många av våra patienter är mycket välinformerade om just det här. Hur viktigt det är att de tar sina mediciner i tid och patienterna här kommer på återbesök regelbundet, säger Suzanne Wendahl.


Resistensen överförs


En annan oro är att resistenta hiv-virus smittar på samma sätt som vanlig HIV, vilket betyder att resistensen förs vidare och försvårar behandlingen även av nysmittade patienter. Om inga läkemedel sedan hjälper finns en risk att patienten utvecklar aids tidigare än han eller hon gjort med vanlig hiv. Suzanne Wendahl poängterar dock att det finns många läkemedel att prova innan det går så långt.


Sunderby sjukhus som har ett upptagningsområde från Kiruna i norr till Piteå i söder, tar hand om cirka 35 hivpatienter. De flesta fallen har smittats utomlands.


Normala liv


I dag är behandlingen av hiv så väl fungerande att de flesta patienterna lever helt så kallade normala liv. Det är till exempel fullt möjligt för kvinnor att med rätt behandling under graviditet och förlossning skaffa barn.


- Risken att smittan ska överföras från mor till barn är under en procent, säger Suzanne Wendahl.


Däremot är det inte många som väljer att berätta för sin omgivning att de lever med hiv.


- Naturligtvis har sjukdomen sociala konsekvenser. Att leva med den här hemligheten gentemot vänner och familj känns tungt för många, säger Suzanne Wendahl.


Helena Boström, SR Norrbotten