Prostitution ska utredas

Pia Skaffari från institutionen för socialt arbete på Universitetet i Rovaniemi skall nu grundligt utreda hur utbredd prostitutionen är i finska Lappland.

Hon ska även titta på hur stor efterfrågan är på sexuella tjänster. Nu vet man att dom flesta kvinnor som säljer sex kommer från Murmansk men hur många som kommer och anledningen till att dom säljer sex några av de frågar forskaren Pia Skaffari ska söka svar på.