Tvåspråkiga skyltar i Haparanda

Skyltar på till exempel stadshuset i Haparanda bör bli tvåspråkiga; både på svenska och finska. Det föreslås i en flerpartimotion till kommunfullmäktige och motiveringen är att tvåspråkigheten ska synas i stadsbilden. Andra byggnader som kan få tvåspråkiga skyltar är till exempel Sporthallen och vårdcentralen.