Ingen avverkning på Sörfligget

Skogsmaskinerna vid berget Sörfligget i Råne älvdal sattes igång i morse men tvingades åter igen avbryta avverkningen av säkerhetsskäl eftersom demonstranter kom för nära. Protesterna mot Sveaskogs avverkning har varit massiva från byborna i Valvträsk, naturskyddsföreningen och fältbiologerna men i går fick de motstånd av skogsarbetare och småföretagare. Sveaskog väntar på att aktivisterna ska ge upp och har ännu inga planer på att tillkalla polis.