Nya jobb i Kiruna

Luftfartsverket har tecknat avtal med Falck Security som från första april kommer att förse Kiruna flygplats med brandmän.

Efter att regeringen beslutat att dom civilpliktiga brandmännen skall avvecklas från flygplatserna har nu ett avtal med Falck tecknats för att sköta räddningstjänsten på flygplatsen.


För att förse Kiruna flygplats med brandmän kommer Falck Security att behöva anställa cirka 15 personer.
- Det här ser vi som en bra lösning. Det kommer inte att bli så kostsamt som vi först befarade, drygt en miljon kronor om året kommer den nya räddningstjänstorganisationen att kosta Luftfartsverket, säger Tommy Pettersson, flygplatschef i Kiruna.