IT-samarbete gav stort ramavtal

Tre IT-företag i Luleå har i samarbete med en grupp andra mindre svenska företag lyckats få ett viktigt ramavtal med Telia Sonera.

Ett av de tre Luleåföretagen är Infologigruppen och enligt VD:n, Anders Lundkvist, öppnar avtalet dörrarna till hela den nordiska marknaden, där Telia Sonera i fjol spenderade 1,6 miljarder kronor på IT-konsulttjänster.


Bakom ramavtalet med Telia Sonera finns förutom Infologigruppen även Exait och BeNear IT i Luleå. Dessutom ingår fyra andra mindre svenska företag samt två större finska och estniska företag.


Infologigruppen har också nyligen i en annan konstellation av små lokala IT-företag, bland andra Sogeti och WM-data, fått ett liknande ramavtal med Tullverket.


- Vi är ett litet företag och hade aldrig varit intressanta för Telia Sonera och Tullverket på egen hand. För att leverera till dom måste man samarbeta för att få ramavtal, säger Anders Lundkvist.