Allt fler fattiga söker hjälp hos kyrkan

Allt fler får det sämre och måste söka hjälp hos kyrkan för att klara sig. Det säger diakonerna inom Svenska kyrkans församlingar i Luleå kommun. Dagny Björnström, som idag arbetar som diakon i Nederluleå församling, har arbetat i tio år och säger att hon märkt av en kraftig försämring av samhällsklimatet under de senaste fem åren. Något som drabbar de som redan har det sämst ställt.

Att samhällsklimatet blivit kärvare och mer byråkratiskt är de 16 diakonerna i Luleå och Råneå eniga om. Genom sitt arbete möter de dagligen människor som är i behov av hjälp, stöd och uppmuntran. Många gånger får de också täcka upp för det som samhället missar eller ska ta hand om.


Kärvare samhällsklimat


Under de senaste fem åren har diakonerna märkt av att allt fler hamnar snett i samhället. Många väljer då att söka sig till kyrkan istället för till de myndigheter och serviceinrättningar där de vanligtvis borde få hjälp. Något som enligt diakonerna beror på att stressen och belastningen ökat i samhället. De som ska ge råd och service har då inte har tid att se och lyssna på den enskilda människan. Då söker man tryggheten inom kyrkan.


- Människorna vet att man inom kyrkan blir bekräftad för den man är och då känner man sig mer trygg, säger Kirsi Riikola som arbetar som diakon för finskspråkiga inom kyrkan i Luleå.


Carin Sjöblom, SR Norrbotten