Allt fler läkare långtidssjukskrivna

Andelen långtidssjukskrivna ökar mer inom läkarkåren än inom andra yrkesgrupper. Det visar en studie som Luleå tekniska universitet gjort på uppdrag av Norrbottens läns landsting. Studien visar på orsaker som exempelvis låg bemanning och liten kontroll över sin arbetssituation.

Ola Schentröm är verksamhetschef vid Mjölkuddens vårdcentral i Luleå och säger att även pappershögarna tar allt mer tid.


- Det har blivit allt mer papper att ta ställning till. Man ska sitta och signera journaler för att öka säkerheten, men det innebär istället att säkerheten minskar för att vi inte får tid att göra det vi ska, säger han.


I Norrbotten var totalt 36 läkare långtidssjukskrivna när studien gjordes och nästan hälften deltog i studien. Studien visar också att när läkarna väl låtit sjukskriva sig är det ett fåtal som behandlar och rehabiliterar sig. Dessutom har läkarna svårigheter att inse att de är sjuka.


- Vi tänker för lite på vår egen hälsa och då räcker det inte med att vi äger kunskaperna. Det är en tradition att läkare arbetar hårt och råder andra hur de ska ta hand om sig själva, men vi kanske försummar oss själva, säger Ola Schentröm.


Enligt Ola Scehnström beror uppemot 40-50 procent av läkarnas sjukskrivningar på psykisk ohälsa och stressrelaterade sjuklighet. Det är bara prästerna som har ett högre ohälsotal inom de områdena.


Studien som Ylva Fältholm, teknisk doktor vid Luleå tekniska universitet, har gjort pekar även på brister i ledarskapet hos läkarna. Enligt landstinget försöker de nu åtgärda det genom ett chefsutbildningsprogram för verksamhetschefer där just ledarskapet prioriteras. 


- Det är bättre sent än aldrig och framför allt skulle man behöva bygga in en chefs- och ledarkompetens inom landstinget, så man kan arbeta med ledarfrågorna kontinuerligt. Det saknas idag, säger Ola Schentröm


Astrid Nilsson