Rovdjursfrågor upp riksdagen

I början av mars kommer en stor grupp samer att invadera riksdagen.
Representanter för samtliga samebyar kommer då till en hearing om rovdjursfrågor, en hearing som miljö och jordbruksutskottet ordnar.
Efter mötet kommer de samiska representanterna att träffa samtliga riksdagsgrupper och också jordbruksministern. Rovdjursfrågan står visserligen i fokus, bland annat nödvärnsrätten, men också andra angelägna ämnen kommer att tas upp.