Accepterar förslag trots kritik

Kommunerna och landstinget i Norrbotten accepterar det nya förslaget till kommunalt utjämningssystem, men kritiserar samtidigt förslaget.

Kommunförbundet i Norrbotten har haft överläggningar med länets 14 kommuner och landstinget i Norrbotten. Där har man kommit fram till att man trots kritiken accepterar förslaget till ekonomisk utjämning mellan rika och fattiga kommuner. Ett förslag som kallas för ’Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn’ och som nu finansdepartementet samlar in yttranden till. Samtidigt kräver Kommunförbundet extrapengar från staten till Norrbotten, för annars hotas välfärden och tillväxten.


Kommunförbundets förste vice länsordförande Jan Larsson (v) tycker att utjämningssystemet ska fortsätta, eftersom det bygger på solidaritet, då rika kommuner ger bidrag till fattiga. Kommunförbundets andre vice länsordförande Krister Hammarbergh (m) däremot tycker att man ska skrota hela utjämningsförslaget och i stället låta staten betala till fattiga kommuner.


Senare i år väntas regeringen komma med ett förslag om utjämningssystemet.