Tvist om försäljnings av fiskecamp

På måndag ska kommunstyrelsen i Gällivare besluta om försäljning av Tjuonajokks fiskecamp i Gällivare fjällen, men försäljningen kritiseras hårt av Girjas sameby.

Samebyn anklagar Gällivare kommun för att ensidigt gynna en köpare av anläggningen, den nuvarande hyresgästen, och att hanteringen av ärendet skötts dåligt.


Girjas samby har enligt ordföranden Ingemar Blind framfört önskemålen om att få köpa anläggningen till Gällivare kommun under lång tid, men utan att få respons från kommunen.


Det här rapporterar Sameradion.