Tuff konkurrens för länets mjölkbönder

Lönsamheten i den norrbottniska och västerbottniska mjölkproduktionen minskar. Produktionskostnaderna ökar, samtidigt som priset pressas av konkurrenter utifrån.

- Nu behövs köptrogna konsumenter och politiker som vågar ta bort dieselskatten på böndernas arbetsmaskiner, säger Ingrid Bäckström, mjölkbonde i Kalix och länsordförande för Lantbrukarnas riksförbund i Norrbotten.


De svenska produktionsskatterna, särskilt produktionsskatten ger utländsk mjölkproduktion konkurrensfördelar. Exempelvis är dieselskatten i Finland 66 öre/liter, medans den svenska är 3,33 kr.


- Det gör att finska entreprenörer kan konkurrera på bättre villkor än de lokala entreprenörerna, säger Ingrid Bäckström.


Hon säger också att miljöpartiets inställning till grön skatteväxling gör det svårt att övertyga politikerna om att ta bort dieselskatten.


Överproduktion i Europa


Ute i Europa är det överproduktion av mjölk och när EU nu vill strypa överproduktionen genom att minska stödet till produktion av mjölkpulver och smör leder till ännu större problem. Enbart i Tyskland har man en överproduktion som motsvarar hela den svenska mjölkproduktionen. Den här mjölken är på väg in i Sverige till priser som är 1-2 kronor lägre per liter jämfört med den svenska mjölken. När Estland, Lettland, Litauen och Polen kommer in i EU senare i år kommer prispressen att öka ytterligare.


Hot mot inlandet


LRF menar att hoten mot mjölkproduktionen i Norrbotten och Västerbotten i förlängningen är ett allvarligt hot mot utvecklingen i inlandet. Enligt LRF är mjölkproduktionen basen i glesbygdsjordbruket. Mjölkproduktionen ger jobb och den är förutsättningen för det öppna landskapet. Det öppna landskapet är i sin tur en förutsättning för att utveckla turismen


- Mjölkproduktionen är också förutsättningen för köttproduktion och här finns utvecklingsmöjligheter, säger Ingrid Bäckström


Konsumentmakt


Huvudinkomsterna till lantbruket kommer från handeln. Konsumenternas beteende och köptrohet mot lokalt producerade produkter är den viktigaste faktorn för mjölkböndernas överlevnad i Norrbotten och Västerbotten.


- Nu gäller det för oss att få konsumenterna att förstå det mervärde de får genom att köpa våra produkter. Vi har miljömässigt renare produkter än våra europeiska konkurrenter och vi hoppas förstärka vårt varumärke, säger Hebert Nyman, styrelseordförande för Norrmejerier.


Stig-Arne Nordström