Nya klimatpengar att söka

I veckan startar Naturvårdsverket sin kampanj för att få kommuner och andra att söka statligt stöd till klimatinvesteringar till åtgärder för att minska växthuseffekten. Upptakten sker i Norrbotten och cirka 500 miljoner kronor finns att söka.

Det handlar om pengar till klimatinvesteringsprogram, så kallat Klimp. I fjol kom fem ansökningar in från Norrbotten, men bara en beviljades, delvis. Det var en ansökan från Piteå som handlar om att miljöanpassa korta transporter i staden, till exempel genom att förbättra för gång och cykeltrafikanter och på olika sätt effektivisera trafikplaneringen.


Annars  gällde ansökningarna från Norrbotten i hög grad ändrad värmeförsörjning och olika sätt att effektivisera energianvändningen. Från länet sökte ifjol Boden, Piteå, och  Älvsbyns kommuner, landstinget och Lapplands kommunalförbund, om pengar från Klimp, men bara Piteå beviljades alltså ett anslag. 


Totalt kom 87 ansökningar in från hela landet, varav 14 beviljades och av de var bara en från Norrbotten. Förklaringen till det är enkel enligt Naturvårdsverkets handläggare Ingvar Jundén. Han säger att de bästa programmen prioriterades och att de 300 miljoner som var
avsatta för ändamålet ifjol inte räckte till mer.


Han tror att det finns en naturlig förklaring till att så få som tre kommuner från Norrbotten ansökte om Klimp pengar ifjol.


- Jag tror att man varit lite osäker på vad det här med Klimp verkligen innebär och vad man kan göra av det så jag tror att många avvaktat det första året, säger han.