Norrbotten förlorar halv miljard

Norra Sverige drabbas hårdast av det nya förslaget till ekonomisk utjämning mellan kommunerna.


Det sa den statliga utjämningskommittens ordförande, landshövding Lorentz Andersson från Västerbotten, vid ett möte i Piteå i dag.

Det nuvarande utjämningssystemet upphör 2005 och många politiker i Norrbotten befarar att kommunerna då förlorar mångmiljonbelopp i skatteintäkter, men det nya förslaget mildrar förlusten något, säger Lorentz Andersson:


– Det är stora ekonomiska skillnader mellan kommunernas ekonomiska styre. Danderyd är rikast, medan Borgholm är fattigast. Det här balanseras till viss del med nuvarande utjämningssystem men det har mötts av kritik, bland annat från Stockholmspolitiker som tycker det är fel att de ska dela med sig av bidrag till Norrbotten. Men faktum är att Götaland får mest pengar.


Nu finns det ett förslag till nytt system som ska bli mer rättvist. Stockholm får extrapengar medan Norrbotten inte behöver lämna ifrån sig så mycket pengar som man gör idag.


Det nya systemet införs 2005 och då ska staten införa ett strukturbidrag till kommuner med särskilt svår ekonomisk situation.


Trots allt drabbas norra Sverige hårdast i landet av det nya förslaget. Enbart kommunerna och landstinget förlorar en halv miljard kronor. Men Lorentz Andersson säger att socialdemokraternas förtroenderåd väntas lägga ett förslag om viss kompensation till Stockholm och Norrbotten.


Niklas Jälén
niklas.jalen@sr.se