Nu ska det bli fred i skogen

Renägare och skogsägare ska bli bättre på att samsas i markerna. I dagarna har ett ett projekt avslutats där man tagit fram former för samverkan och dialog mellan skogsbruk och rennäring. Allt för att undvika konflikter.

Det är Lantbrukarnas riksförbund, LRF, Skogsägarna och Svenska samernas riksförbund, SSR, som varit huvudmän för projektet.

De 1,8 miljoner som Jordbruksverket satsat i projektet var väl använda pengar anser Per Gustaf Idivuoma, ordförande för SSR.