Staten utreder konflikter mellan landsting och kommuner

Nu ska det bli ett slut på konflikterna mellan stat, kommuner, landsting och andra om vem som ska ansvara för vad. Det är den statliga ansvarskommittén, som just nu utreder hur gränserna ska dras mellan olika parter.

I Norrbotten har det under senare tid blossat upp flera konflikter mellan landstiget och kommunerna, om vem som ska ansvara för viss vård och det finns flera oklarheter i just Norrbotten. Till exempel i fallet Oskar i Gällivare, Rebecca i Boden, om Haparanda kommun ska ta över vårdcentralen och Piteå ta över sjukhuset från landstinget.

Men den statliga ansvarsutredningen kommer också att titta på och ha synpunkter på om det ska bildas ett regionparlament i länet. Det säger en av kommitténs ledamöter, socialdemokraten Ulla Ölvebro från Luleå.