Sifo: 48 procent stöder Sveaskog

Norrbottningarna stöder statliga Sveaskog i att genomföra avverkningen vid berget Sörfligget i Råneå älvdal. Det här visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Sveaskog.

Det är en unik undersökning som Sveaskog låtit Sifo göra, något som skogsbolaget aldrig gjort tidigare. Bakgrunden är det engagemang som avverkningsplanerna vid berget Sörfligget har skapat. Det är invånare i byn Valvträsk som tillsammans med fältbiologer och Naturskyddsföreningen stoppat de skogsmaskiner som skulle utföra avverkningarna. Byborna anser att skogsområdet är skyddsvärt av sociala skäl och för turistnäringen.

Undersökningen som Sveaskog låtit göra visar att 48 procent av norrbottningarna tycker att Sveaskog ska få genomföra avverknignen som planerat. 24 procent tycker inte att avverkningen ska få göras medan 28 procent är tveksamma.

I Bodens kommun, där Sörfligget ligger, är stödet för en avverkning ännu större. Här svarade 53 prcoent av de tillfrågade att avverkningen ska få göras.

Sifo har också ställt frågan om vad norrbottningarna tycker om den aktion som hittills hindrat Sveaskog från att avverka.

63 procent av norrbottningarna tycker att det fel att hindra avverkningen genom olagliga aktioner medan en femtedel av länsborna ger aktionen sitt stöd.

Totalt är det tusen norrbottningar som har tillfrågats i länets samtliga kommuner. Och att det här är fråga som engagerat många visar det faktum att drygt 80 procent av norrbottningarna känner till vad debatten handlar om.

Hör mer om undersökningen i programmet
Tre timmar direkt 13.05–16.45 i P4 Norrbotten

Maria Lindgren
maria.lindgren@sr.se