Sveaskog: Greenpeace har missförstått

Sveaskog anser att Greenpeace missförstått avverkningsplanen när man påstår sig ha bevis för statlig skövling av skyddsvärda skogar i länet.

Det handlar om Brändknösarna och Kattisberget i Överkalix kommun som länsstyrelsen på regeringens uppdrag har pekat ut som skyddsvärda men som Sveaskog anmält att de vill avverka.

Greenpeace lämnade i går in en skriftlig protest till regeringen. De menar att det handlar om systematisk skövling när en myndighet klassar skogen som skyddsvärd och en annan vill avverka den. Men enligt Sveaskog har Greenpeace missförstått avverkningsplanen och det är fel att Sveaskog bedriver systematisk skövling av skyddsvärda skogar.

Enligt Sveaskog grundar Greenpeace sitt påstående på en jämförelse mellan Sveaskogs långsiktiga och rullande avverkningsplaner. I jämförelsen har Greenpeace funnit att länsstyrelsen pekar ut skyddsvärd natur i vissa av de skogar som Sveaskog tidigare har klassat som produktionsskogar.

Enligt Sveaskogs informationschef Leif Öster betyder det inte att Sveaskog struntar i länsstyrelsens inventeringsarbete.

Det finns emellertid inom utredningsområdena skogar som Sveaskog menar saknar högre naturvärden och som därför bör brukas. Men Leif Öster på Sveaskog säger att de inte avverkas utan vidare inventering och dialog med länsstyrelsen.

Staffan Andersson
staffan.andersson@sr.se