Övertorneå

Vattenkraft en laddad fråga

Politikerkåren i länet är splittrad i frågan hur man kan ta tillvara den småskaliga vattenkraften. Det här apropå det pågående forskningsprojektet på Luleå tekniska universitet där forskarna menar att det finns potential för miljövänliga små vattenkraftverk i Norrbotten.

Vattenkraften är en känslig fråga för många politiker, säger Övertorneås kommunalråd Linda Ylivainio:

- Det är en laddad fråga. Många väjer för den då de känner att de får vibbar från 70-talet och den debatt som var då kring utbyggnaden av nationalälvarna.

Övertorneå har redan idag både vind- och vattenkraft. Och både centerpartisten Linda Ylivainio och socialdemokraten Roland Kemppainien säger att de gärna ser mer småskalig vattenkraft i kommunen, även nybyggd sådan.

Men forskningen vid Luleå tekniska universitet, LTU, går ut på att ny miljövänlig teknik ska leda till att äldre stillastående vattenkraftverk byts ut och Linda Ylivainio hoppas att andra politiker ska ta tag i debatten kring de små vattenkraftverken:

- Vi har i vår kommun inte något flöde med en gammal anläggning som skulle lämpa sig för den nya tekniken då Torneälven har starka begränsningar i miljörätten. Därför har jag valt att inte aktivt ta debatt i denhär frågan då det finns andra mer angelägna utvecklingsmöjligheter som rör förnyelsebara energimöjligheter.

Men tror du ett det kommer en debatt kring utbyggnad av ny vattenkraft?

- Det tror jag och jag kommer också att bidra till det, säger Linda Ylivainio.