Luleå

Västförbud till regeringsrätten

Luleå kommuns politiker ger sig inte när det gäller förbudet att bära kläder som har koppling till kriminella gäng i kommunala lokaler.

Politikerna i kommunstyrelsen är eniga om att driva frågan ända till regeringsrätten om det behövs. De har fått avslag på förbudet i förvaltningsrätten efter ett överklagande från medlemmar i en mc-klubb.