Vårfloden

Vatten blockerar 45:an

SMHI utfärdar varning för höga och mycket höga flöden i vattendragen i större delen av Norrbotten.

I Norrbottens inland är det utfärdat en klass två varning för höga och mycket höga flöden i vattendragen i större delen av Norrbotten.

Det innebär att en väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner.

De höga flödena har gjort att bland annat väg 95 mellan Allejaur och Baktåive är avstängd på grund av översvämning. Alternativ väg är att köra väg 609 - Slagnäs - E45.

Enligt folk på plats är det mycket vatten på vägen och det går inte att ta sig fram.

-De väderrapporter som SMHI lämnar för de kommande dagarna är inte bra. Det finns massor av snö kvar och med sommartemperaturer flera dagar framåt kommer snösmältningen att resultera i massor av vatten. Det är också utlovat regn - det kan bli rejäla mängder i lokala åskskurar, säger Per-Mats Öberg, krisledare vid Trafikverket.

Det som väntar är översvämmade och kanske också bortspolade vägar.

-Vi arbetar intensivt med att laga de skador som uppstått för att få vägarna farbara igen. Det råder högsta beredskap för att ta hand om nya larm om vägskador, säger Öberg.