Val 2010

Osäkra allianser

Den tydliga blockpolitik som finns på riksplanet slår inte igenom i Norrbottens 14 kommuner.

Trots den allt tydligare indelningen i två politiska block på riksplanet är det betydligt mer splittrat i länets kommuner. Många avvaktar med att välja sida.

En enkät Sveriges Radio ställt till ledande företrädare för de sju stora rikspartierna i länets kommuner visar att 40 procent av de som svarat planerar att följa blockindelningen på riksplanet. Lika många, 40 procent, har ännu inte tagit ställning till om de vill bilda majoritet med samma partier som på riksplan.

– Jag tänker att vi får väl se efter valet hur väljarna vill ha det, säger Catarina Ask gruppledare för Miljöpartiet i Boden.

På riksplanet har Miljöpartiet gått ihop med de röda partierna. Men i länet finns det ingen kommun där Miljöpartiet planerar att bilda majoritet på det sättet.

– Jag kan tänka mig att samarbeta med Folkpartiet - gruppledaren i Boden är väldigt bra, Centerpartiet och sjukvårdspartiet, säger Catarina Ask.

Lokalt styr inte ideologin lika mycket som på riksplan, tycker Catarina Ask.

– Jag vet ju att det har gått att samarbeta över blocken tidigare. Men det beror också på att man inte har lyft de känsliga ideologiska frågorna utan tittat på vad som är bäst för Bodens kommun, säger hon.

Gunnar Selberg, för Centerpartiet i Kiruna, tillhör den femtedel som inte planerar att samarbeta med samma partier som på riksplan.

– I Kiruna ser det ju väldigt annorlunda ut. Det finns ju borgerliga partier som inte vill något annat än att stödja Socialdemokraterna och såna partier är vi ganska ointresserade av att samarbeta med, säger han.

I Luleå däremot går de borgerliga till val med gemensamma vallöften.

– Jag tror att vi har mycket att vinna på att gå till val som en allians, alliansen är ju ett varumärke numera och vi kommer väligigt bra överens lokalt mellan de fyra borgerliga partierna av den anledningen har vi hittat ett handlingsprogram som vi kan gå till val på och vara ett reellt alternativ gentemot socialdemokaretrna, säger gruppledanren Mattias Karlsson (M).