Fiskare anser sig olaga diskriminerad

En fiskare från Kalix-Nyborg har anmält Fiskeriverket till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Fiskaren anser att han på grund av sin ålder och att han är pensionär på deltid, har blivit olaga diskriminerad.

Mannen har blivit nekad yrkesfiskarlicens för år 2010.

Enligt Diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera någon på grund av ens ålder när det gäller till exempel ekonomiskt stöd eller tillstånd som krävs för att bedriva näringsverksamhet.