Politik

Samernas ställning stärks

Samerna får en starkare ställning i förslaget till ny grundlag, där de omnämns som ett folk och inte en nationell minoritet. Förändringen har enligt professorn i folkrätt Ove Bring stor juridisk betydelse.