Landstinget

Dolda skatter på väggarna

Runt om i landstingets lokaler i Norrbotten finns konst för åtminstone 25 miljoner kronor. Konsten är i praktiken helt oförsäkrad och obevakad.

Enskilda verk som finns i landstingets ägo är värda  hundratusentals kronor.

Torsten Wikström är ansvarig för landstingets konst och på hans lätt stökiga arbetsplats på Norrbottens museum står en oansenlig tavla gjord med filtrektanglar lutad mot ett skåp.

- Det var en vaktmästare på ett av sjukhusen som undrade vad de skulle göra med den, om de skulle kasta bort den. Men då fick jag ju se vem som gjort den och tog hand om tavlan, berättar Torsten Wikström.

Konstverket var Olle Bonniers "Tung rotation", idag värd cirka 600 000 kronor.

Exemplet är inte unikt. Bland Landstingets 10 000 konstverk finns åtskilliga dyrgripar utplacerade runt om i länet i landstingets lokaler.

- Det är faktiskt ett ganska stort antal enskilda alster som är värda sexsiffriga belopp. Jag vill kanske inte säga var de finns men vi har flera väldigt värdefulla konstverk, säger Wikström.

Landstingets konstskatt är värd ungefär 25 miljoner kronor enligt Torsten Wikströms skattning. Och den växer hela tiden. Sedan 2003 lägger landstinget en halv miljon per år på konst.

Och trots de stora värdena är konsten helt i praktiken oförsäkrad.

- Skulle man försäkra all konst skulle man bli tvungen att borra fast verken i alla fyra hörn.

Det är inte alla som tycker att Landstinget ska syssla med konst. I en hårt klämd verksamhet skulle ju 25 miljoner komma väl till pass.

- Jag förstår att man kan tycka det men man ska nog ändå undvika att ställa saker mot varandra. God konst är god medicin för både personal och patienter, säger Torsten Wikström.

Så nästa gång du sitter i vårdcentralens väntrum och tittar på något obestämt på väggen, kom då ihåg att förutom att det kan vara konsthistoria du betraktar, så kan du faktiskt också titta på sisådär en halv miljon kronor eller mer mellan hostningarna. Och hur ofta gör man det?