Norrbotten

Norrlandsbjörn till landshövdingen

Norrlandsbjörnen 2010 går till Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson.

Det är Norrlandsförbundet som delar ut sin hedersbelöning till landshövdingen med motiveringen att Per-Ola Eriksson i många år arbetat aktivt för landsbygdens och för Norrlands utveckling.

Norrlandsförbundets andra hedersbelöning, Olof Högberg-plaketten går i år till Pitebygdens forskarförening. De har bland annat byggt upp en lokal databas med 40 000 fotografier och personporträtt från åren 1860- 1930.