Gällivare

Skadestånd för mobbning

En elev i Gällivare utsattes under två års tid för mobbning men kommunen gjorde inte tillräckligt. Nu yrkar Barn-och elevombudet att kommuen ska betala 110 000 kronor i skadestånd till flickan.

Barn- och elevombudets bedömning i ärendet har grundat sig dels på skriftlig utredning, dels på muntliga uppgifter som har framkommit vid möten med huvudmannen, anmälaren och eleven.

Barn och elevombudet ska tillvarata barns och elevers rättigheter och är en del av Skolinspektionen.